Prechod na navigáciu Hlavné menu

Aktuality

Mestskí policajti športovaliVytlačiť
 

IMG_1012.JPGV piatok 8.12.2017 sme v areáli Bowlingu pri trati na Sídlisku III mali športový deň. A nevadilo ani nie práve najpriaznivejšie počasie. Stanovené disciplíny pozostávajúce z jazdy zručnosti na elektrickej kolobežke, elektrickom bicykli, elektrickom aute, hode granátom na cieľ  a hode plnou loptou boli splnené nad očakávania. Najmä jazda zručnosti s elektrickým vozidlom mala veľký úspech a určite takéto vozidlo by bolo prínosom pre mestskú políciu. Turnaj družstiev v bowlingu bol vyvrcholením športového dňa. Je potrebné dodať, že športového dňa sa zúčastnili aj zamestnanci  chránených dielni a administratívny aparát, ktorí v rámci svojich možností a schopnosti si neviedli zle. Veď koniec koncov, všetci sme súčasťou našej mestskej polície. Na vyhodnotení najlepších, ktoré prebiehalo v poobedňajších hodinách boli predstavení naši noví piati kolegovia, ktorí úspešne absolvovali skúšku odbornej spôsobilosti a stali sa plnohodnotnými mestskými policajtmi. Športový deň bol pre nás všetkých príjemným spestrením našej náročnej práce, relaxom a zároveň pekným ukončením roka 2017. Ďakujeme nášmu náčelníkovi Mgr. Jánovi ANDREJKOVI, PhD., za zorganizovanie športového dňa a priame vedenie jednotlivých disciplín.  

     


 
 

Kamery opäť zasahovali. Alebo stoličky sa zídu, či?Vytlačiť
 

Mestská polícia Prešov.jpgAsi takto rozmýšľala osoba, ktorá ich v piatok 1.12.2017 "vzala" spred jednej prevádzky na Hlavnej ulici. Vďaka pozornosti operátora kamerového systému, ktorý si všimol podozrivú osobu nesúcu hliníkové stoličky na Metodovej ulici o 2.53 h. a následne, ako ich nakladá do motorového vozidla stojaceho na Slovenskej ulici, sa tak môžu stoličky vrátiť k svôjmu pôvodnému majiteľovi. Pravdupovediac, chcelo by sa Vám pešo "terigať" so stoličkami tak skoro ráno v centre mesta? Hliadka mestskej polície, ktorá bola vyslaná na miesto vykonala úkony potrebné k objasneniu tohto skutku. Celá vec je v súčasnej dobe v štádiu objasňovania. 

 

Z toho však plynie poučenie, aby sme sa vždy snažili zabezpečiť svôj majetok vhodným spôsobom a nedali tak príležitosť na jeho odcudzenie.      


 
 

Jazdíme ekologickyVytlačiť
 

ilustračný obrázokÁno, jazdíme šetrne k životnému prostrediu, aj keď zatiaľ len v testovacej prevádzke. K dispozícii máme 100% elektrické vozidlo KIA SOUL, ktoré nám bolo poskytnuté k testovaniu po dobu dvoch mesiacov, tak ako aj iným mestám na Slovensku. Elektrické vozidlá už používajú mestské polície v Bratislave a Trnave. Naše prvé skúsenosti sú len pozitívne, samozrejme, že testovanie je pred nami a na výsledok si ešte počkáme.

Touto aktivitou plníme Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prešov na roky 2015 – 2020, Cieľ 5 – Zvýšenie ochrany obyvateľov mesta a ich majetku, konkrétne  opatrenie 5.1 – zefektívnenie a zvýšenie účinnosti výkonu bezpečnostných zložiek v meste – činnosť zameraná na vybavenie/doplnenie vozového parku mestskej polície vozidlami na alternatívny pohon CNG, LPG, elektromobily/elektrobicykle.

K tomu dodávame, že naša mestská polícia už má k dispozícii štyri elektrické kolobežky, ktoré sa veľmi osvedčili a sú využívané v hliadkovej činnosti.      

policajný elektromobil šetri životné prostredie


 
 

Uspokojenie hľadal na uliciVytlačiť
 

ilustračný obrázokOsoba mužského pohlavia takto hľadala sexuálne uspokojenie na Železničiarskej ulici v piatok 24.11.2017 na obed. Vďaka oznámeniu a rýchlej reakcie hliadky mestskej polície sa však uspokojenie nekonalo. Priamo na mieste, ktoré bolo oznámené, bol pri skutku sebaukájania na verejnom priestranstve prichytený muž, ktorému bola obmedzená osobná sloboda a následne bol odovzdaný orgánom činným v trestnom konaní z  dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu. Ďakujeme oznamovateľom za informáciu, ktorá pomohla chytiť túto osobu.       


 
 

Pomoc i poriadokVytlačiť
 

Ilustračný obrázokV Prešove dňa 20.11.2017 začali pôsobiť občianske hliadky. Traja muži a tri ženy budú spolupracovať pri zabezpečovaní verejného poriadku.

http://www.presov.sk/


 
 

Kamerový systém pomohol a plačúce dieťaVytlačiť
 

ilustračný obrázokStalo sa tak v stredu 8.11.2017 približne o 13.15 h., kedy operátor mestského kamerového systému pracoviska mestskej polície na Sídlisku III si všimol osobu, ktorá sa nachádzala v rieke Torysa v blízkosti mosta na Ul. Levočskej. Hliadka mestskej polície, ktorá bola okamžite vyslaná na dané miesto pomohla osobe vyššieho veku dostať sa z rieky a prijala opatrenia, aby nedochádzalo k ďalšiemu jej podchladzovaniu. Zároveň boli privolaní kolegovia z „rýchlej“, ktorí preverili zdravotný stav tejto osoby. Dôvodom pádu do vody z brehu rieky bola snaha dostať čiapku z vody. Následne bola táto osoba prevezená do miesta trvalého bydliska, keďže nebolo možné žiadnym spôsobom kontaktovať jej blízku osobu. Táto udalosť potvrdzuje opodstatnenie kamerového systému v našom meste.  

Dieťa plače v kríkoch pod bývalým OD TESCO

To sme sa dozvedeli v stredu 8.11.2017 o 6.50 h. od oznamovateľa, ktorý nám to nahlásil na linku tiesňového volania 159. Bohužiaľ, oznam bol pravdivý. Hliadka mestskej polície na uvedenom mieste našla skupinu osôb, ktorí tam prespali, lebo večer nestihli autobus do neďalekého mesta. Vzhľadom k skutočnosti, že tam bolo aj polročné dieťa, bol o súčinnosť požiadaný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove. Pracovník úradu postupoval v zmysle príslušných právnych noriem, keďže bol ohrozený psychický, fyzický a sociálny vývin maloletej osoby.  


 
 

Upozornenie pre vodičovVytlačiť
 

ilustračný obrázokUpozorňujeme vodičov vchádzajúcich do centrálnej mestskej zóny na ulice Hlavnú, Metodovú, Svätoplukovú, Kováčsku, Floriánovú, Tkáčsku, Weberovú a Biskupa Gojdiča, že v týchto dňoch prebieha na týchto uliciach zmena dopravného značenia. Zmena je dosť výrazná a preto je na mieste sledovať nové dopravné značenie a hlavne sa ním riadiť. Vzhľadom na túto skutočnosť, mestská polícia v priebehu vykonávania zmien a čiastočne po ich dokončení bude pristupovať pri riešení spáchaných dopravných priestupkov na vyššie uvedených uliciach podaním informácie a poučením.

Rešpektovaním dopravných značiek môžeme predísť rôznym konfliktným situáciám a samozrejme zvýšime bezpečnosť chodcov, ktorí sa pohybujú hlavne v pešej zóne.

Preto Vás prosíme, neriaďte sa pamäťou a zvykom, ale pozorne sledujte nové dopravné značenie.


 
 

Pamiatka zosnulých sa blížiVytlačiť
 

candl.jpegNa druhý týždeň príde čas, kedy spomíname na svojich blízkych zosnulých o trochu viac, ako inokedy. Na cintorínoch si chvíľou ticha, modlitbou uctíme a pripomenieme tých, ktorých máme neustále v pamäti, aj keď nie sú medzi nami. Preto si dovoľujeme pripomenúť, že niektoré nepoctivé osoby môžu využiť veľký pohyb ľudí, ich nepozornosť na cintorínoch vo svoj prospech a obohatiť sa.

Pre Vašu väčšiu bezpečnosť pri návšteve cintorína by ste sa mali riadiť nasledujúcimi odporúčaniami:

  • nenoste pri sebe väčšiu finančnú hotovosť a ani iné cenné veci,
  • majte na dohľad svoje osobné veci (tašky, kabelky položené na hroboch),
  • vyhýbajte sa tmavým miestam a snažte sa nechodiť sami (hlavne staršie osoby, seniori),
  • v zaparkovaných automobiloch nenechávajte nič, čo by mohlo prilákať nepoctivé osoby,
  • buďte obozretní k cudzím ľuďom, ponúkajúcim na cintorínoch rôzne služby,
  • dbajte na zvýšenú opatrnosť pri pohybe cez cesty v blízkosti cintorínov a používajte reflexné prvky,
  • buďte navzájom k sebe ohľaduplní, hlavne vo vzťahu vodič – chodec,
  • dbajte na dopravnú a parkovaciu disciplínu,
  • v prípade potreby sa nebojte osloviť hliadky mestskej polície, ktoré počas týchto sviatočných dní budú vo zvýšenej miere vykonávať hliadkovú činnosť v blízkosti cintorínov.

Dodržiavaním týchto odporúčaní sa môžete vyvarovať nepríjemným situáciám, ktoré určite k týmto blížiacim sa sviatkom nepatria. Prajeme Vám ich pokojné, ale hlavne bezpečné prežitie so spomienkami na svojich blízkych zosnulých.

My spomíname na našich kolegov Michala ŠENITKU a Mareka BELINSKÉHO, ktorí tu už nie sú, ale žijú v našich spomienkach.

www.presov.sk


 
 

Mestskí policajti strieľaliVytlačiť
 

ostré školné streľbyV dňoch 17.až 19.10.2017 absolvovali príslušníci mestskej polície plánované ostré školné streľby, ktoré boli zamerané hlavne na:

- osvojenie si základných povelov a činností pri práci so zbraňou

- zdokonalenie sa príslušníkov mestskej polície v streľbe z krátkej guľovej zbrane

- zdokonalenie sa príslušníkov mestskej polície v technickej zručnosti pri práci s krátkou guľovou zbraňou

- osvojenie si základných bezpečnostných pravidiel pri činnostiach zo zbraňou

Ostré školné streľby viedli príslušníci mestskej polície určení príkazom náčelníka mestskej polície. Mestskí policajti každoročne absolvujú ostré školné streľby a aj toho roku konštatujeme, že boli úspešné a splnili svoj cieľ.


 
 

Maloleté osoby a protestné zhromaždenieVytlačiť
 

Mestská polícia PrešovV utorok 10.10.2017 sme na základe podnetu z výboru mestskej časti č. 2 vykonali miestne šetrenie na mieste pri sútoku riek Torysa a Sekčov. Na uvedenom mieste sa nachádzali  neprispôsobivé osoby, ktoré tam aj prespávali. Vzhľadom k skutočnosti, že tam boli aj maloleté osoby vo veku štyri a päť rokov, bol o súčinnosť požiadaný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove. Pracovník úradu postupoval v zmysle príslušných právnych noriem, keďže bol ohrozený psychický, fyzický a sociálny vývin maloletých osôb.  

V nedeľu 15.10.2017 od 11.30 h. do 16.00 h. sme zabezpečovali dodržiavanie verejného poriadku na protestnom zhromaždení občanov, ktoré sa konalo na ul. Solivarskej, pred cirkusom Budapešť. Predmetom protestného zhromaždenia bolo vyjadrenie nesúhlasu s drezúrou zvierat pri cirkusových vystúpeniach. Počas protestného zhromaždenia nebol narúšaný verejný poriadok.


 
 
Položky 1-10 z 26
Využili ste niekedy linku tiesňového volania MsP Prešov 159 ?
 
 
55

 
 
 
10

 

dnes je: 12.12.2017

meniny má: Otília

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka