Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Kopeme do odpadkových košovVytlačiť
 

Jeden z rozbitých odpadkových košovTo je sláva, alebo ako tráviť čas v piatkový podvečer? No predsa s alkoholom, kopaním do odpadkových košov a rozbíjaním fliaš. Nebyť všímavých ľudí, tak skupina mladých ľudí si vlastne ani neuvedomí svoju temperamentnú mladícku povahu. Našťastie, vďaka oznamovateľovi, ktorý nám v piatok 15.3.2019 o 19.40 h. telefonický nahlásil, že  v parku nachádzajúcom sa v blízkosti Ul. Pod Šalgovíkom „partia“ mladých ľudí rozbíja fľaše, konzumujú alkohol a poškodzujú odpadkové koše, si teraz môžu spytovať svedomie. Šetrením hliadkou mestskej polície priamo na mieste a v priľahlom okolí boli zistení „pôvodcovia“ tohto skutku. Celkom bolo poškodených osem odpadkových košov, znečistené verejné priestranstvo a preukázaná skutočnosť konzumácie alkoholických nápojov osobou maloletou. Samozrejme, že celá udalosť má svoje pokračovanie v podobe riešenia v zmysle príslušných právnych predpisov.   

Ďakujeme oznamovateľovi, že mu nebolo ľahostajné, čo sa deje v jeho okolí. Sme presvedčení, že väčšina mladých ľudí trávi svoj voľný čas zmysluplne a nie takouto formou, akú volila táto skupina. Veríme však, že nabudúce si uvedomia, že alkohol, rozbité fľaše a odpadkové koše určite nepatria do aktivít v rámci trávenia svojho voľného času.          


 
 

(Ne)láska k stromomVytlačiť
 

foto Mestská polícia PrešovNetradičným spôsobom vyjadrila neznáma osoba vzťah k prírode a  to tak, že v  bezprostrednej blízkosti troch stromov na Ul. Prostejovskej rozsypala neznámu bielu kryštalickú látku. O tom sme sa dozvedeli dňa 4.3.2019, kedy sme prijali telefonicky oznam, v ktorom nás na túto skutočnosť upovedomil oznamovateľ. Po preverení oznamu boli na miesto bezodkladne privolaní kolegovia z Hasičského a záchranného zboru v Prešove, ktorí túto neznámu látku odstránili a vykonali opatrenia, ktoré zabránia poškodeniu stromov. Našťastie sa našiel zodpovedný človek, ktorý nie je ľahostajný k svojmu okoliu a túto skutočnosť nám oznámil.


 
 

Nevidomá osobaVytlačiť
 

ilustračný obrázokDňa 6.3.2019 o 7.06 h. sme prijali oznámenie, že na ul. Višňovej pri vchode do bytového domu sa nachádza muž, ktorý je nevidomý a dezorientovaný. Vyslaná hliadka mestskej polície na mieste zistila, že oznámenie sa zakladá na pravde. Keďže sa jednalo o osobu bez domova, bolo o súčinnosť požiadané oddelenie sociálnych služieb mestského úradu, ktorého pracovníčkam sa podarilo nájsť osobu starajúcu sa o tohto nevidomého muža. Do jej príchodu sa o neho postarala hliadka mestskej polície.     


 
 

Park Vlada ClementisaVytlačiť
 

Mestská polícia PrešovPark sa nachádza v severozápadnej časti mesta, z južnej strany ohraničený Ul. Levočskou a zo severnej strany Ul. V. Clementisa. Je na hranici Sídlisk II a III a okrem priestoru na prechádzky sú v bezprostrednej blízkosti, takpovediac na jeho hraniciach umiestnené aj zástavky MHD a SAD, kde zastavujú prímestské spoje rozvážajúce ľudí do blízkych obcí. Čakanie na autobus má rôznu podobu, niektorí trpezlivo vyčkávajú, iní si krátia čas s mobilom, no a poniektorí konzumáciou alkoholických nápojov, fajčením priamo na zastávkach, znečisťovaním okolitého priestranstva zastávok a dokonca aj priestorov parku. Osobitou skupinou sú ľudia, ktorí si priamo v parku jeho priestory mýlia s prírodnou nocľahárňou a triediacim miestom pre rôzny odpad. Nehovoriac už o vykonávaní osobných potrieb. Veľa oznámení na negatívne konania sú práve tohto charakteru.

Mestská polícia vie o týchto konaniach, ktoré sú nielenže priestupkom, ale aj odpudzujúcim faktorom pre mnoho ľudí, ktorí by si v parku najradšej našli príjemné miesto na oddych. Aj preto sme v parku a v okolí zintenzívnili výkon hliadkovej činnosti zameranej na odstránenie javov, ktoré by nikto najradšej nevidel. V blízkosti parku je tiež umiestnená kamera mestského kamerového systému monitorujúca aj okolie dotknutých zastávok, čím sme zefektívnili hliadkovú činnosť príslušníkov mestskej polície. V prípade zistenia takýchto konaní sú vždy veci riešené v zmysle príslušných právnych predpisov a to aj v súčinnosti napr. s oddeleniami Mestského úradu v Prešove (oddeleniami komunálnych a sociálnych  služieb), resp. aj s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove. Nie vždy však môžeme byť v daný moment všade, najmä keď sa niečo negatívne udeje. Ako aj kamery mestského kamerového systému nie sú zázračné. Preto nezabúdame aj na spoluprácu s Vami, občanmi nášho mesta, ktorých týmto vyzývame: neváhajte, nebojte sa zavolať na tiesňové volanie mestskej polície 159 a nahlásiť udalosť, resp. vec, ktorá podľa Vás nie je v poriadku. To samozrejme platí nielen na okolie Parku Vlada Clementisa, ale na celé mesto. Pre nás je spolupráca s Vami občanmi veľmi dôležitá a je prínosom na odhaľovanie a potieranie konaní, ktoré v slušnej spoločnosti určite nemajú miesto.  

Mestská polícia Prešov     Mestská polícia Prešov       

 


 
 

Spiace detiVytlačiť
 

ilustračný obrázokV pondelok 4.3.2019 o 3.43 h. hliadka mestskej polície spozorovala dva maloleté deti vo veku 13 rokov, ktoré spali v zastávke MHD na Námestí Kráľovnej pokoja. Chlapci boli bez rodičov, premrznutí a hladní. Po získaní základných údajov sme okamžite o súčinnosť požiadali Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove. Do príchodu pracovníka uvedeného úradu sme im poskytli na pracovisku mestskej polície teplý nápoj a teplé jedlo. Následne boli tieto deti odovzdané pracovníkovi úradu, ktorý postupoval v zmysle príslušných právnych noriem, keďže bol ohrozený psychický, fyzický a sociálny vývin maloletej osoby.   


 
 

Nakladané uhorky v pohostinstveVytlačiť
 

ilustračný obrázokNevedno či ich nemali v ponuke, ale v oznámení podanom 26.2.2019 o 13.55 h. sme sa dozvedeli, že do reštauračnej prevádzky na Ul. Vansovej boli hodené sklá s nakladanými  uhorkami, ktoré sa rozbili a spôsobili zatiaľ nevyčíslenú škodu. Šetrením na mieste hliadka mestskej polície zistila „autorov“ tohto kulinárskeho počinu a skutočnosť, že to nebolo prvýkrát. Jednalo sa o dvoch maloletých chlapcov, ktorých riešenie bude pokračovať v zmysle všeobecne záväzných právnych noriem.  Takáto forma žartovania nemáva vždy šťastný a humorný koniec.


 
 

Podávame projektyVytlačiť
 

ilustračný obrázokV týchto dňoch sme dokončili spracovanie dvoch projektov v oblasti prevencie kriminality, s ktorými sa uchádzame o dotácie z Rady vlády SR pre prevenciu kriminality a odovzdávame ich na Okresný úrad v Prešove. Projekty sa dotýkajú rozšírenia kamerového systému v meste a na zvýšenie kvality preventívne výchovných zamestnaní, najmä aktivít s mobilným dopravným ihriskom pre deti. Pre zaujímavosť uvádzame, že v priebehu dvoch rokov sa zamestnaní na mobilnom dopravnom ihrisku zúčastnilo celkom 1 845 detí. Projekty sú snahou o pokračovanie predchádzajúcich aktivít, ktoré už boli realizované a veríme, že pri ich schvaľovaní budeme úspešní.  


 
 

Vadili im evidenčné číslaVytlačiť
 

Mestská polícia PrešovNič iné nás nenapadá pri skutku, ktorý dňa 9.2.2019 v skorých ranných hodinách vykonali 2 mladé ženy. Odhaleniu výrazne pomohol mestský kamerový systém, ktorého operátor si všimol, ako tieto osoby na Volgogradskej ulici „odtrhajú“ evidenčné čísla z motorových vozidiel zaparkovaných na parkovisku a pokladajú ich na strechy dotknutých motorových vozidiel. Službukonajúca hliadka mestskej polície ich takpovediac prichytila priamo pri čine. Pre podozrenie z trestného činu bol o súčinnosť požiadaný policajný zbor. Nakoniec celú vec  budeme riešiť, ako priestupok proti majetku v zmysle všeobecne záväzných právnych noriem, so všetkými následkami pre tieto mladé ženy. Majitelia motorových vozidiel, z ktorých sa tieto evidenčné čísla „odtrhli“ boli vyrozumení. Nuž, len tieto ženy poznajú pravý dôvod ich konania, nám ostáva veriť, že nabudúce dajú evidenčným číslam pokoj.   


 
 

Pekné Vianoce prajemeVytlačiť
 

Pekné Vianoce prajemeKaždé Vianoce po minulé roky a aj teraz si Vám náš kolektív dovoľuje popriať príjemné prežitie Vianočných sviatkov, v pokoji, v mieri, v kruhu osôb blízkych a tých čo máte radi, s pozitívnymi myšlienkami, s kopou darčekov, ale hlavne v zdraví a v šťastí. A aby tie Vianoce a hlavne Silvester bol len o zábave, v nasledujúcom odkaze si Vám dovoľujeme  pripomenúť niektoré zásady používania pyrotechnických výrobkov.

Zábavna pyrotechnika

 

Čas Vianočných sviatkov a príchod Nového roka je príležitosťou na poďakovania. Ďakujeme predovšetkým Vám, občanom mesta za spoluprácu v roku 2018. Ďakujeme našim rodinám a blízkym za trpezlivosť, s ktorou sa musia niekedy ozbrojiť pri plnení na nás kladených úloh.

   Do Nového roka Vám prajeme veľa zdravia, síl, osobných a pracovných úspechov.


 
 

Pomoc môžeme potrebovať všetci!Vytlačiť
 

ilustračný obrázokV živote sú rôzne situácie. Medzi nepríjemné patria určite tie, kedy je potrebná pomoc hasičov, záchranárov, alebo aj policajtov, teda zložiek integrovaného záchranného systému. Vieme však, že nie vždy sa „pomoci“ podarí dostať na miesto včas a to z dôvodu problémových dopravných situácii, hlavne na sídliskách, kde vodiči parkujú aj na miestach, kde je to zakázané (v križovatkách, na miestach určených pre hasičskú techniku a pod.).

Mestská polícia počas svojej hliadkovej činnosti pravidelne vykonáva kontrolu dodržiavania dopravných zákazov a to aj v rámci preventívnych akcií na celom území mesta.

Všetci si musíme uvedomiť, že nesprávnym zaparkovaním motorového vozidla môžeme znemožniť príjazd pomoci, ktorú budeme potrebovať práve mi!

     V § 3, ods. 1, písm. „f“, zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii je uvedené nasledovné:

Obecná (mestská) polícia

objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní priestupky ustanovené osobitným predpisom a priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho

1. z dopravnej značky zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz odbočovania, zákaz otáčania, prikázaný smer jazdy, prikázaný smer obchádzania, vyhradené parkovisko, obytná zóna, pešia zóna, školská zóna, zóna s dopravným obmedzením a parkovisko,

2. zo všeobecnej úpravy cestnej premávky, ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a vjazd vozidiel.

Upozorňujeme vodičov motorových vozidiel, že všetci sme povinní dodržiavať dopravné predpisy.


 
 
Položky 1-10 z 65
Využili ste niekedy linku tiesňového volania MsP Prešov 159 ?
 
 
134

 
 
 
58

 

dnes je: 22.3.2019

meniny má: Beňadik

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka