Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

MESKÁČIK pomáha

Mestská polícia Prešov

 

je názov projektu, ktorý je zameraný na:

 

 

 

- bezpečnosť detí, mládeže a seniorov,

- ochranu ich života, zdravia a majetku,

- prevenciu kriminality

- elimináciu páchania negatívnych konaní,

- pomoc pedagogickým pracovníkom v školských a predškolských zariadeniach pri odhaľovaní latentných  negatívnych konaní, (napr. šikanovanie)

- eliminovanie narastajúceho celospoločenského problému s konzumáciou alkoholických nápojov a iných návykových látok  osobami  maloletými a mladistvými,

- kriminality mládeže,

- dopravnú prevenciu pre deti predškolských zariadení a žiakov I. stupňa ZŠ

Projekt bol spracovaný v roku 2015 na základe Výzvy Ministerstva vnútra SR na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality. V roku 2016 bol projekt schválený a zároveň poskytnutá finančná dotácia. Zo získaných finančných prostriedkov boli zakúpené technické prostriedky na zabezpečenie preventívnych aktivít, mobilné dopravné ihrisko s príslušenstvom a reflexné prvky (pásiky a vestičky), ktoré sa dávajú osobám, ktoré sa zúčastňujú zamestnaní. Projekt sa rozbehol začiatkom roka 2017 a sme presvedčení o jeho dlhotrvajúcej realizácii.

V jednotlivých predškolských, školských zariadeniach a zariadeniach pre seniorov sa realizujú nasledujúce témy prednášok:

- materské škôlky: „Meskáčik, ako sa správať na ulici.“ Názorná prezentácia činnosti mestskej polície a služobnej kynológie spolu s praktickým cvičením dopravných situácii. Deti z materských škôlok a predškolských zariadení sú najvnímavejším a najvďačnejším malým publikom, ktoré môžeme ovplyvniť tak, aby boli pripravení na nástrahy, ktoré ich môžu neskôr postretnúť,

- I. stupeň základných škôl: „Čo je polícia, ako sa správať vonku.“  Prednášky  obsahujú hlavne preventívne opatrenia vo voľno časových aktivitách detí, dopravnú prevenciu (ochranné prostriedky, správanie sa na ceste) s praktickým cvičením dopravných situácii – Bezpečná cesta do školy,

- II. stupeň základných škôl: „Trestnoprávna zodpovednosť, alkohol a tabakové výrobky.“ Prednášky sú doplnené o názorné príklady šikanovania, nástrah internetu – sociálnych sieti, negatívnych konaní „dospelých“ a konkrétnych požiadaviek pedagogického zboru,

- stredné školy: „Trestnoprávna zodpovednosť a trestne právne následky.“,

- seniori: „Bezpečnosť seniorov a riešenie krízových situácii.“ Prezentácia tém, ktoré seniorom pomáhajú pri zvyšovaní bezpečnosti seniorov a sú špecificky prispôsobené na možnosti a schopnosti seniorov.                   

Zamestnania s mobilným dopravným ihriskom sa realizujú v materských škôlkach a na I. stupni základných škôl (I. a II. ročníky). Výhodou dopravného ihriska je jeho možnosť umiestnenia v telocvičniach. Spolu s dopravným ihriskom sa deti zúčastňujú aj jazdy zručnosti a majú aj možnosť si vyskúšať okuliare simulujúce požitie alkoholických nápojov.

 

Projekt "Meskáčik pomáha" bol finančne podporený Ministerstvom vnútra SR.

Ministerstvo vnútra SR

realizácia prednášok

graf

  Meskáčik pomáha        Meskáčik pomáha      Meskáčik pomáha


 
Využili ste niekedy linku tiesňového volania MsP Prešov 159 ?
 
 
192

 
 
 
88

 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka