Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Začína Európsky týždeň mobility 2019Vytlačiť
 

ETM 2019Už skôr sme písali o tom, že cyklistika je trendom a tento trend môžeme potvrdiť v Európskom týždni mobility, ktorý začína v pondelok 16.9.2019 a končí v nedeľu 22.9.2019. Témou tohto týždňa je Bezpečná chôdza a cyklistika, ktorú spája slogan „PREJDIME SA SPOLU!“.  

V našom meste sa neustále venuje veľká pozornosť cyklistike a to hlavne bezpečnej cyklistike prostredníctvom rozširovania cyklistických chodníkov. Najnovšie nám pribudli a pribudnú cyklistické chodníky cez Mlynský náhon a na Ul. Sekčovskej. O rôznych benefitoch a zaujímavostiach, ktoré sú súčasťou Európskeho týždňa mobility 2019 v našom meste pre tých, ktorí počas neho nechajú auto doma, sa môžete dočítať v nasledujúcom odkaze internetovej stránky mesta Prešov.  

Prešov sa opäť zapája do Európskeho týždňa mobility

My sa skôr zameriame na bezpečnosť chodcov a cyklistov a pripomíname, že cyklistické chodníky sú „naozaj“ určené  pre cyklistov a nie pre chodcov, napr. pre mamičky s kočiarmi. Taktiež nie sú určené pre parkovanie motorových vozidiel, napr. na cyklistickom chodníku Ul. Masarykovej. Na druhej strane však upozorňujeme cyklistov na dodržiavanie pravidiel jazdy na bicykli. S týmito pravidlami oboznamujeme už deti v materských škôlkach a žiakov prvého stupňa základných škôl počas preventívnych zamestnaní s mobilným dopravným ihriskom.  

ilustračný obrázokNedodržiavaním pravidiel môže dôjsť ku kolíznym situáciám, ktoré nie vždy sa môžu skončiť šťastne.

Preto opätovne upozorňujeme vodičov motorových vozidiel na ustanovenie § 25, ods. 1, písm. „k“, zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v ktorom sa uvádza:

                                                               „Vodič nesmie zastaviť a stáť na cestičke pre cyklistov“

a cyklistom pripomíname ustanovenie § 55 (Osobitné ustanovenia o cyklistoch) citovaného zákona, v ktorom sa uvádza:

1. Na bicykli sa jazdí predovšetkým po cestičke pre cyklistov. Po cestičke pre cyklistov sa jazdí vpravo. Kde cestička pre cyklistov nie je alebo nie je zjazdná, jazdí sa pri pravom okraji vozovky. Ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci, smie sa jazdiť po pravej krajnici. Osoby mladšie ako desať rokov smú jazdiť po chodníku.

2. Cyklisti smú jazdiť len jednotlivo za sebou; to neplatí pri jazde po cestičke pre cyklistov, kde smú jazdiť dvaja cyklisti vedľa seba, ak tým neobmedzujú a neohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky. Cyklista nesmie jazdiť bez držania riadidiel, držať sa iného vozidla, viesť počas jazdy druhý bicykel, ručný vozík, psa ani iné zviera a voziť predmety, ktoré by sťažovali vedenie bicykla alebo ohrozovali iných účastníkov cestnej premávky. Pri jazde musí mať cyklista nohy na pedáloch, to neplatí, ak ide o bicykel, ktorého pohon nezabezpečujú pedále. Za zníženej viditeľnosti musí mať cyklista jazdiaci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.

3. Na jednomiestnom bicykli nie je dovolená jazda viacerým osobám. Osoba staršia ako 15 rokov môže viezť osobu mladšiu ako 10 rokov

a) na pomocnom sedadle na prepravu dieťaťa s pevnými opierkami na nohy,

b) v prívesnom vozíku určenom na prepravu detí,

c) na detskom bicykli pevne spojeným tyčou s vodiacim bicyklom.

4. Osoba mladšia ako 10 rokov smie na ceste s výnimkou cestičky pre cyklistov, poľnej cesty, lesnej cesty a obytnej zóny jazdiť na bicykli len pod dohľadom osoby staršej ako 15 rokov, ktorá je dostatočne spôsobilá, aby na ňu riadne dozerala, a ktorá zodpovedá za dodržiavanie povinností podľa tohto zákona touto osobou.

5. Pomaly idúce alebo stojace vozidlo môže cyklista idúci rovnakým smerom predchádzať aj po pravej strane vozovky alebo krajnici, pritom je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť; to neplatí, ak vodič takého vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy doprava.

6. Ak je zriadená cestička pre chodcov a cyklistov označená príslušnou dopravnou značkou, cyklista nesmie ohroziť chodca. Ak cestička pre chodcov a cyklistov má oddelené pruhy pre chodcov a cyklistov, sú chodci a cyklisti povinní použiť len pruh pre nich určený; to neplatí pri obchádzaní, predchádzaní, odbočovaní, otáčaní, pri vchádzaní na cestičku pre chodcov a cyklistov a vychádzaní z nej, pričom sa nesmú vzájomne ohroziť.

7. Cestičku pre cyklistov môže použiť aj osoba pohybujúca sa na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom vybavení, ak tým neobmedzí ani neohrozí cyklistov.

8. Pred vjazdom na priechod pre cyklistov sa cyklista musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva. Cyklista môže prechádzať cez vozovku, len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonúti ich vodičov k zmene smeru alebo rýchlosti jazdy. Na priechode pre cyklistov sa jazdí vpravo.

9. Cyklista je povinný počas jazdy na bicykli mimo obce chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou. Ak je cyklistom osoba mladšia ako 15 rokov, táto povinnosť sa vzťahuje aj na jazdu v obci. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na prepravované osoby podľa odseku 3 písm. a) a c), a to aj v obci.

 

No a keď sme si pripomenuli pravidlá, tak hor sa zdravo do práce pešo, alebo na bicykli, ale hlavne bezpečne!


 
 
Využili ste niekedy linku tiesňového volania MsP Prešov 159 ?
 
 
192

 
 
 
88

 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka