Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

PREVENCIA

Mestská polícia v Prešove plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom 564/1991 Zb. o obecnej polícii (§ 3 ods. (1) písm. i)

Prevenciou kriminality a inej protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 583/2008 Z.z. sa rozumie cieľavedomé, plánovité, koordinované a komplexné pôsobenie na príčiny a podmienky, ktoré vyvolávajú alebo umožňujú kriminalitu a inú protispoločenskú činnosť, s cieľom ich predchádzania, potláčania a zamedzovania; to sa vzťahuje aj na prevenciu inej protispoločenskej činnosti.

Kriminalitou je konanie, ktoré je trestným činom.

Inou protispoločenskou činnosťou konanie, ktoré je priestupkom alebo iným správnym deliktom; za inú protispoločenskú činnosť sa považuje aj konanie, ktoré nie je priestupkom alebo iným správnym deliktom, ale pôsobí negatívne na spoločnosť.

Niečo o prevencii

Naše aktivity

MESKÁČIK pomáha

Ohliadnutie v čase

Mapa priestupkov

Vymaľuj si obrázok

 


 
Využili ste niekedy linku tiesňového volania MsP Prešov 159 ?
 
 
192

 
 
 
88

 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka