Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

UŽITOČNÉ INFO

Sankcia - bloková pokuta

paragrafZa priestupok možno uložiť pokutu v blokovom konaní, ak je priestupok spoľahlivo zistený a nestačí dohovorenie a páchateľ priestupku je ochotný uloženú blokovú pokutu uhradiť. Príslušník mestskej polície prihliada pri ukladaní blokovej pokuty na všetky okolnosti priestupku tak, aby pokuta bola primeraná závažnosti spáchaného priestupku a miere zavinenia. Proti uloženiu pokuty v blokovom konaní sa nemožno odvolať. Ak osoba nemá pri sebe hotovosť, vystaví priestupcovi blok na pokutu nezplatenú na mieste a poučí o ďalších krokoch ako postupovať.

 

V blokovom konaní môžu príslušníci MsP prejednať priestupky:

1) spáchané porušením predpisov o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa § 22 zákona o priestupkoch, spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami, alebo dopravnými zariadeniami, za ktoré je možné uložiť pokutu do výšky 50 €

2) proti verejnému poriadku podľa § 47 a 48 zákona o priestupkoch, priestupky proti občianskemu spolunažívaniu § 49 zákona o priestupkoch, priestupky proti majetku § 50 zákona o priestupkoch, ako aj priestupky proti poriadku v správe vykonávanej obcou /§ 21 ods. 1, § 24 ods. 1 písm. a) a d), § 26 ods. 1, § 30 ods. 1, § 32 ods. 1, § 34 ods. 1, § 35 ods. 1, § 45 a 46 zákona o priestupkoch/ a priestupky porušenia všeobecne záväzných nariadení obce.

 


 
Využili ste niekedy linku tiesňového volania MsP Prešov 159 ?
 
 
186

 
 
 
87

 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka